Maarit Magga

Maarit Magga design

”Duodji, saamelainen käsityöperinne, kantaa merkityksiä, ilmentää arvoja ja kertoo materiaalisen kulttuurin rikkaudesta ja moninaisuudesta.

Kyse ei ole vain minusta ihmisenä, tekijänä.
Olen vain välikappale sukupolvien ketjussa ja ilmennän yhteisöni kulttuuria. Kaikki tapahtuu annettuna. Välitän opittuja asioita, maailmankatsomusta ja arvoja,
annan edesmenneille kunnioitukseni.”

Heaikka Ovl ’Ovllá  ja  Iisk’Ándde Ánne Máret

Näyttelyitä

Logo Ellen Maarit Juuso